سلناسلنا، تا این لحظه: 6 سال و 2 ماه و 22 روز سن داره

سلنا ،نفس مامان و بابا

بدون عنوان

ترکی کلمه..........فارسی کلمه..........تلفظ سلنا سو...........آب............دووو...........dooo موبایل.............موبایلا شکلات..........گالی....gali شربت................أبت.............abbat کفش.............. أپش(فتحه) دمپایی........نمانی سلنا............نینی نا عمو......عمولی قاتوق......ماست........توقو.....toghoo سبزی.......أبزی(فتحه)......abziiii صندلی.......نندلی بنداز..........ننو(فتحه)......nano توپ........توف سرسر(منظور سرسره بازی)........سرسر......sorsor بستنی.......أبتی (فتحه).......abbatiii آب بازی......آب بازی   ...
23 ارديبهشت 1394
1