سلناسلنا، تا این لحظه: 6 سال و 2 ماه و 22 روز سن داره

سلنا ،نفس مامان و بابا

بدون عنوان

این مطلب رو که مینویسم دیگه اواخر 17ماهگیت هستی. تو این مدت 2تا دندون جدید در اوردی یکی از جلو بالاسمت راست یکی هم از عقب .غذا خوردنت بهتر شده و دوست داری غذاهاتو با نون بخوری برای صبحانه عاشق خامه کاکائو هستی البته من ی روز. درمیان بهت میدم که زود از چشمت نیوفته. ناهار هم ی وقتایی خوب میخوری ی وقتایی هم نمیخوری اما جدیدا فهمیدم موقع غذا باید باهات بازی کنم تا حواست پرت بشه و بهتر غذا بخوری شام هم اکثرا نمیخوری و اذیت میکنی . ی مدت پیش روروئکت رو پیدا کردی و خودت سوارش شدی اما پاهات بزرگ شده و توش جا نمیشی منم ی بالشتک کوچیک گذاشتم روش تو هم میشینی رو بالشت و منم هولت میدم خیلی دوست داری. هروقت میگیم سلنا قایم شو فورا میری زیر میز ناهار ...
29 بهمن 1393
1